header image
 

Contacte

Secretaria administrativa: Sra. Ana Mª Aparicio Gaitano

Departa­ment d’Urba­nisme

ETS d’Enginyers de Cami­ns, Canals i Ports

Universitat Politècnica de València

 Camí de Vera s/n, 46022-València.

Tel 96-3877280; 96-3877059

Fax 96-3879811

Correu electrònic: mastplan@upvnet.upv.es

Pàgina web: http://masterplanificacionurbana.blogs.upv.es

Centre de Formació Permanent de la UPV: 96 3877751.