header image
 

Calendari i horari

Les classes seran per les vesprades en horari de 16:30 a 21:00 hores en setmanes de dilluns a dijous en les següents dates orientatives:

MATÈRIA I. Organització administrativa i marc jurídic de la gestió urba­nística, del territori i del paisatge. (8 + 2,7 ects)

Setmana 1:      del 1/10/18 al 5/10/18

Setmana 2:      del 15/10/18 al 19/10/18

Setmana 3:      del 5/11/18 al 9/11/18

Setmana 4:      del 19/11/18 al 23/11/18

Setmana 5:      del 10/12/18 al 14/12/18

Setmana aval: del 17/12/18 al 21/12/18

MATÈRIA II. Gestió I Disciplina Urbanística. (7 + 3,2 ects)

Setmana 6:      del 14/1/19 al 18/1/19

Setmana 7:      del 28/1/19 al 1/2/19

Setmana 8:      del 11/2/19 al 15/2/19

Setmana 9:      del 25/2/19 al 1/3/19

Setmana 10:    del 11/3/19 al 15/3/19

Setmana aval: del 25/3/19 al 29/3/19

MATÈRIA III. Elaboració de Programes d’Actuació Integrada. Taller de Programació. (8 + 2 ects)

Setmana 11:    del 8/4/19 al 12/4/19

Setmana 12:    del 15/4/19 al 19/4/19

Setmana 13:    del 6/5/19 al 10/5/19

Setmana 15:    del 13/5/19 al 17/5/19

Setmana 15:    del 20/5/19 al 24/5/19

Setmana 16:    del 3/6/19 al 7/6/19

Setmana aval: del 10/6/19 al 14/6/19

La Direcció podrà modificar aquests horaris si ho considera adient per al millor funcionament del curs. Els divendres lliures es podran utilitzar per la recuperació d’hores o activitats complementàries

.
.
.
Las clases serán por la tarde en horario de 16:30 a 21 horas en semanas de lunes a jueves en las siguientes fechas orientativas:

MATERIA I. Organización administrativa y marco jurídico de la gestión urba­nística, del territorio y del paisaje. (8 + 2,7 ects)

Semana 1:         del 1/10/18 al 5/10/18

Semana 2:         del 15/10/18 al 19/10/18

Semana 3:         del 5/11/18 al 9/11/18

Semana 4:      del 19/11/18 al 23/11/18

Semana 5:       del 10/12/18 al 14/12/18

Semana eval:  del 17/12/18 al 21/12/18

MATERIA II. Gestión y Disciplina Urbanística. (7 + 3,2 ects)

Semana 6:         del 14/1/19 al 18/1/19

Semana 7:      del 28/1/19 al 1/2/19

Semana 8:       del 11/2/19 al 15/2/19

Semana 9:         del 25/2/19 al 1/3/19

Semana 10:     del 11/3/19 al 15/3/19

Semana eval:  del 25/3/19 al 29/3/19

MATERIA III. Elaboración de Programas de Actuación Integrada. Taller de Programación. (8 + 2 ects)

Semana 11:        del 8/4/19 al 12/4/19

Semana 12:        del 15/4/19 al 19/4/19

Semana 13:     del 6/5/19 al 10/5/19

Semana 15:        del 13/5/19 al 17/5/19

Semana 15:        del 20/5/19 al 24/5/19

Semana 16:     del 3/6/19 al 7/6/19

Semana eval:  del 10/6/19 al 14/6/19

La Dirección podrá modificar estos horarios si lo considera oportuno para el mejor funcionamiento del curso. Los viernes libres se podrán utilizar para recuperación de horas o actividades complementarias.