header image
 

Programa (valencià)

Matèria I. Organització administrativa i marc jurídic de la gestió urbanística, del territori i del paisatge (80 h presencials + 28 h no presencials)

Coordinadora: Prof. Maria Emilia Casar Furió

I.1- Estructuració jurídica general de la gestió urbanística i del paisatge (20+10 h)

I.2- Continguts tècnic-jurídics de la ordenació urbanística detallada (20+0 h

I.3- La regulació del territori, el paisatge i el medi ambient (20+10 h)

I.4- Normativa i determinacions sectorials (20+8 h)

 

Matèria II. Gestió i disciplina urbanística (70 h presencials + 32 h no presencials)

Coordinadora: Prof. Salomé Moreno Navarro

II.1.- Gestió Urbanística (20+9 h)

II.2.- Disciplina Urbanística (10+5 h)

II.3.- Valoracions (20+8 h)

II.4.- Tramitació i aprovació dels instruments d’ordenació (10+5 h)

II.5.- Jurisprudència (10+5 h)

 

Matèria III. Elaboració de programes d’actuació integrada (80 h presencials + 20 h no presencials)

Coordinador: Prof. José Luis Miralles i Garcia

III.1.- El projecte d’urbanització. Redacció i gestió. (20+10 h)

III.2.- Viabilitat i gestió econòmica dels Programes d’Actuació Integrada. (10+5 h)

III.3.- Taller de planificació-gestió detallada. Pla Parcial, Proposta Jurídic-Econòmica i Projecte de Reparcel·lació. (50+5 h)

 

El conjunt de totes les hores presencials i no presencials de las tres matèries suposen un total de 310 hores equivalents a 31 ects. Constitueixen el conjunto de matèries que es necessari superar per obtenir el Diploma d’Especialització en Gestió Urbanística i Territorial.