header image
 

Direcció

La Direcció Acadèmica del Curs correspon al Sr. José Luis Miralles i Garcia, professor titular d’urbanisme i ordenació del territori del Departament d’Urbanisme de la Universitat Politècnica de València.

La coordinació acadèmica és a càrrec de la Sra. Mª Emilia Casar Furió, professora acreditada titular d’universitat, àrea de dret administratiu, del Departament d’Urbanisme de la Universitat Politècnica de València.

 

La Dirección Académica del Curso corresponde a D. José Luis Miralles i García, profesor titular de urbanismo y ordenación del territorio del Dpto de Urbanismo de la Universitat Politècnica de València.

La Coordinación Académica corresponde a Dña Mª Emilia Casar Furió, profesora acreditada titular de universidad, àrea de derecho administrativo, del Departamento de Urbanismo de la Universitat Politècnica de València.