header image
 

Idioma

A nivell oral, per les exposicions dels professors, s’utilitzarà el castellà i el valencià. A nivell escrit, per la documentació del curs, se utilitzarà castellà, valencià i anglès i, esporàdicament portuguès, francès i italià.

 

A nivel oral, para las exposiciones de los profesores, se utilizarán el castellano y el valenciano. A nivel escrito, para la documentación del curso, se utilizarán valenciano, castellano y inglés y, esporádicamente, portugués, francés e italiano.